Convocatòria Junta General

 

Conforme estipula l'article 17 dels Estatuts Socials, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA d'associats que tindrà lloc en el saló d'assajos de l'Ateneu Musical, carrer Pelayo, núm. 3, dijous 30 de juny de 2016 a les 20,00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria, per a tractar el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1º)  Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.

2º)  Examen i aprovació, si escau, dels comptes i resultats de l'exercici 2015 i Pressupost anual 2016.

3º)  Informe de gestió.

4º)  Precs i qüestions.

 

Donada la importància dels assumptes a tractar, se sol·licita la màxima assistència i puntualitat en interès d'aquesta Societat.

 

La Vila Joiosa, 13 de juny de 2016.

 

EL PRESIDENT

Maties Vaello i Muñoz


 

Joomla templates by a4joomla